Toezicht door de inspectie en sancties

De wetgeving inzake welzijn op het werk is strafwetgeving die wordt gesanctioneerd door het Sociaal Strafwetboek. Op de naleving wordt voornamelijk toegezien door de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Meer informatie

Meer informatie op deze website: