Gedetacheerde werknemers die arbeid verrichten in de instelling van een werkgever

Op deze pagina

  Verschillende hypothesen worden onderscheiden:

  Ofwel wordt de gedetacheerde werknemer door een buitenlands uitzendbureau ter beschikking gesteld van een in België gevestigde onderneming.

  Ofwel laat de buitenlandse werkgever arbeid verrichten door een gedetacheerde werknemer in de instelling van een Belgische werkgever.

  Als uitzendkracht

  Gedurende de periode waarin de uitzendkracht arbeid verricht voor de gebruiker, is de gebruiker t.a.v. de uitzendkracht verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen inzake het welzijn op het werk van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden, voor zover hieronder beschreven.

  De gebruiker, en voor sommige items het buitenlandse uitzendbureau, vullen de werkpostfiche in. Het uitzendbureau bewaart een kopie en geeft een kopie aan de uitzendkracht. Het uitzendbureau gaat na of de uitzendkracht geschikt werd verklaard voor het betrokken werk of functie.

  Indien een gezondheidsonderzoek noodzakelijk is vóór de aanvang van het werk of indien de geldigheid van de arbeidsgeschiktheid is verstreken, verstrekt het uitzendbureau de uitzendkracht een formulier "aanvraag gezondheidstoezicht voor de werknemer" ter attentie van zijn preventieadviseur-arbeidsarts. Indien dit met het uitzendbureau is overeengekomen, kan de medische controle worden verricht door de preventieadviseur-arbeidsarts van de interne dienst van de gebruiker of van de externe dienst waarbij hij is aangesloten, naar gelang van het geval.

  De wetgeving regelt de kosten van de toepassing van de sociale wetgeving op uitzendkrachten: het uitzendbureau is een forfaitaire bijdrage verschuldigd aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

  Er zijn bepaalde omstandigheden die de tewerkstelling van uitzendkrachten verbieden.

  Een collectieve arbeidsovereenkomst legt het uitzendbureau extra verplichtingen op om de werknemer te informeren.

  Meer informatie

  Meer informatie op deze website over Uitzendarbeid onder het thema Welzijn op het werk.

  Als werknemer van de buitenlandse werkgever

  De wetgeving bepaalt de uitwisseling van informatie, de samenwerking en de coördinatie tussen de opdrachtgever en de aannemer (of diens onderaannemers), opdat rekening kan worden gehouden met de risico's die inherent zijn aan de activiteit van de opdrachtgever, wanneer de aannemer in diens vestiging optreedt. De wetgeving verschaft de wettelijke middelen waarmee de werkgever ervoor kan zorgen dat de nodige preventieve maatregelen door de contractant worden genomen.

  Het is mogelijk dat in het contract tussen de buitenlandse aannemer en de Belgische opdrachtgever wordt bepaald dat de werknemers van de buitenlandse aannemer door de externe dienst van de opdrachtgever zullen worden onderzocht en dat de kosten zullen worden terugbetaald.

  Meer informatie

  Meer informatie op deze website over Coördinatie op de arbeidsplaats onder het thema Welzijn op het werk.