Uitsluitingen van detachering in geval van wegvervoer

Op deze pagina

  Op basis van de Richtlijn (EU) 2020/1057 worden sectorspecifieke regels ingevoerd voor de sector van het wegvervoer.

  Omwille van de zeer hoge mate van mobiliteit van het personeelsbestand in de sector van het internationaal wegvervoer enerzijds en het daaruit volgende gebrek aan voldoende verbondenheid tussen de bestuurder, de verleende dienst en het grondgebied van een lidstaat van ontvangst anderzijds worden de volgende wegvervoersactiviteiten uitgesloten van het begrip detachering:

  • Bilaterale vervoersactiviteiten met betrekking tot goederenvervoer. Het gaat om activiteiten in de sector van het wegvervoer, meer bepaald vervoer van goederen op basis van een vervoersovereenkomst vertrekkende van het land van vestiging van de werkgever naar een ander land of omgekeerd.

   Bijvoorbeeld: Een bestuurder, die in opdracht van een Poolse werkgever goederen inlaadt in Warschau om deze vervolgens te lossen in Brussel. In dat geval is er geen sprake van detachering, aangezien het een bilaterale vervoersactiviteit met betrekking tot goederen betreft.
    
  • Bilaterale vervoersactiviteiten in het goederenvervoer, waarbij daarnaast één laad- en/of losactiviteit plaatsvindt in het of de landen die doorkruist worden, op voorwaarde dat de goederen niet in hetzelfde land geladen en gelost worden
    
   • Vanaf 21 augustus 2023, geldt deze uitsluiting enkel nog voor de voertuigen waar slimme tachografen zijn aangesloten.

    Bijvoorbeeld: Een bestuurder, die in opdracht van een Oostenrijkse werkgever enkele goederen inlaadt in Wenen, vervolgens rijdt hij via Berlijn waar hij/zij extra goederen inlaadt. Vervolgens lost hij de helft van de goederen in Brussel om dan te eindigen in Calais en daar de rest van de goederen te lossen. Hier spreken we van een bilaterale vervoersactiviteit in het goederenvervoer met één laad- en één losactiviteit in de landen die de bestuurder doorkruist. Bijgevolg is er ook hier geen sprake van detachering.
  • Bilaterale vervoersactiviteit in het goederenvervoer, naar het land van vestiging van de werkgever waarbij er daarnaast ten hoogste twee laad- en/of losactiviteiten verricht worden in de landen die doorkruist worden, op voorwaarde dat de goederen niet in hetzelfde land geladen en gelost worden én dat de bilaterale vervoersactiviteit werd voorafgegaan door een in het land van vestiging van de werkgever aangevangen vervoersactiviteit waarbij geen extra activiteit werd verricht.
    
   • Vanaf 21 augustus 2023, geldt deze uitsluiting enkel nog voor de voertuigen waar slimme tachografen zijn aangesloten.

    Bijvoorbeeld: Een bestuurder laadt, in opdracht van een Deense werkgever goederen in in Kopenhagen en lost deze in Madrid. Vervolgens rijdt hij/zij naar Barcelona en laadt 1/3 van zijn vrachtwagen in. Ook in Marseille laadt hij goederen in tot zijn/haar vrachtwagen vol zit. Onderweg terug naar Kopenhagen lost hij 1/3de van de goederen in Brussel en 1/3de in Amsterdam.
  • Gecombineerd vervoer indien het begin- of eindtraject een wegtraject uitmaakt dat op zich bestaat uit bilaterale vervoersactiviteiten in het goederenvervoer

   Bijvoorbeeld: De goederen komen -volledig in lijn met de regels van gecombineerd vervoer- met de boot aan in Oostende, ingeladen worden in een vrachtwagen om vervolgens door België te rijden en de goederen in Hamburg te lossen. Voor zover het traject Oostende – Hamburg bestaat uit een bilaterale vervoersactiviteiten in het goederenvervoer, zal de bestuurder niet geacht worden te zijn gedetacheerd naar respectievelijk België en Duitsland.
    
  • Bilaterale vervoersactiviteiten in het personenvervoer wanneer het gaat om :
   • Het meenemen van passagiers uit het land van vestiging van de werkgever en hen afzetten in België;
   • Het meenemen van passagiers in België en hen afzetten in het land van vestiging van de werkgever;
   • Het meenemen en afzetten van passagiers in het land waar de werkgever is gevestigd om plaatselijke excursies uit te voeren in België.
     
  • Één van de voorgaande vormen van bilateraal vervoer in het personenvervoer, waarbij daarnaast de passagiers eenmaal in- en/of uit kunnen stappen in de landen die doorkruist worden, voor zover er geen personenvervoersdiensten tussen twee locaties binnen één en hetzelfde doorkruiste land worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor de terugrit.
   • Vanaf 21 augustus 2023, geldt deze uitsluiting enkel nog voor de voertuigen waar slimme tachografen zijn aangesloten.
     
  • Wanneer in het kader van activiteiten in de sector van het wegvervoer, het Belgisch grondgebied enkel doorkruist wordt.