Activiteiten in de sector van het wegvervoer

Op deze pagina

  In de wet van 5 maart 2002 met betrekking tot het detacheren van werknemers worden de ‘activiteiten in de sector van het wegvervoer’ gedefinieerd als activiteiten van wegvervoer voor rekening van derde die onder de bevoegdheid vallen van de volgende paritaire comités:

  •  Het PC voor de petroleumnijverheid en -handel
  •  Het PC voor het bouwbedrijf
  •  Het PC voor de handel in brandstoffen
  •  Het PC voor het vervoer en de logistiek
  •  Het PC voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

  Het betreft zowel de activiteiten van vervoer van goederen als vervoer van passagiers (autobus en autocars, taxis) die al naar gelang het geval onder de bevoegdheid van één van de bovenstaande PC’s vallen.