Mededeling van de identificatie- en adresgegevens van de verbindingspersoon

Op deze pagina

    Mededeling van de identificatie- en adresgegevens van de verbindingspersoon in geval van drie specifieke activiteiten vrijgesteld van detacheringsaangifte “Limosa”  

    De onderneming die werknemers in België wil detacheren moet de volgende identificatiegegevens meedelen :

    • namen, voornamen en geboortedatum van de verbindingspersoon; in het geval de verbindingspersoon over een Belgisch identificatienummer bij de sociale zekerheid beschikt, volstaat dit nummer;
    • de hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt (werkgever zelf – werknemer van de werkgever – natuurlijke persoon die derde is ten overstaan van de werkgever);
    • het fysiek en elektronisch adres van de verbindingspersoon en een telefoonnummer waar hij bereikbaar is.