De activiteiten in de bouwsector

Op deze pagina

  De activiteiten in de bouwsector omvatten alle activiteiten in de bouwsector die betrekking hebben op van nature onroerende goederen of op onroerende goederen door incorporatie en die de verwezenlijking, het herstel, het onderhoud, de wijziging of de vernietiging van bouwwerken beogen, en met name de volgende werkzaamheden : 

  • uitgravingswerk
  • grondwerk
  • opbouw
  • montage en demontage van geprefabriceerde elementen
  • inrichting of uitrusting
  • verbouwing
  • renovatie
  • herstelling
  • ontmanteling
  • afbraak
  • onderhoud
  • onderhoud - schilder- en schoonmaakwerken
  • sanering