Conferentie over mentale gezondheid en werk

Datum: 30-31 Januari

Programma (PDF, 298.58 KB)

Recente crisissen hebben een impact gehad op het moreel van de Europese burgers. De recente COVID-crisis heeft zelfs een andere veroorzaakt: een crisis op het gebied van mentale gezondheid.

De Europese Commissie publiceerde in 2023 een verklaring over hun brede aanpak van mentale gezondheid, die de lidstaten en belanghebbenden moet ondersteunen bij hun acties om de uitdagingen op dit gebied aan te pakken. De Commissie benadrukte ook dat mentale gezondheid even ernstig moet worden genomen als fysieke gezondheid en dat psychosociale risico's op het werk moeten worden bestreden.

De gezondheidscrisis heeft ook een impact gehad op de arbeidswereld. Uit een onderzoek van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in 2022 blijkt dat meer dan 4 op de 10 werknemers (44%) die actief zijn in de Europese Unie opmerken dat ze meer stress ervaren op het werk als gevolg van de COVID-19 pandemie. Blootstelling aan psychosociale risico's op het werk heeft ernstige gevolgen voor de mentale en lichamelijke gezondheid van werknemers en veroorzaakt problemen variërend van depressie tot hart- en vaatziekten. De mentale gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van deze psychosociale risico's kunnen worden beschouwd als een vermijdbare last, niet alleen voor werknemers en hun gezinnen, maar ook voor bedrijven en de samenleving als geheel.

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, werden Europese experten en beleidsmakers samengebracht in Brussel voor een conferentie over mentale gezondheid en werk.

De eerste dag was gericht op primaire preventie en het creëren van gezonde werkplekken door het implementeren van maatregelen die voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan psychosociale risico's op het werk.

De tweede dag richtte zich op secundaire en tertiaire preventie, ofwel mensen aan het werk houden door de eerste tekenen van onwelzijn bij werknemers op te sporen en aan te pakken en hen te helpen weer aan het werk te gaan na ziekteverlof.

Lees de samenvatting van de conferentie (PDF, 235.47 KB) en bekijk de video.

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/pOkc6qDGSww