De overgang moet voortvloeien uit een overeenkomst

Op deze pagina

  De C.A.O. nr. 32bis viseert iedere wijziging van werkgever die het gevolg is van een overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming krachtens overeenkomst.

  Er wordt verduidelijkt dat als overgang krachtens overeenkomst kunnen worden beschouwd : de wijziging van het juridisch statuut van een onderneming, de oprichting van vennootschap, de cessie, de fusie en de absorptie.

  Het begrip "overgang krachtens overeenkomst" maakt het voorwerp uit van een uitgebreide Europese rechtspraak. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft aan dit begrip een ruime interpretatie gegeven, zich steunend op de doelstelling van de richtlijn om de rechten van de werknemers te beschermen in het geval van een wijzing van werkgever.

  De richtlijn is van toepassing bij iedere wijziging van werkgever ook al werd geen enkele overeenkomst afgesloten tussen de vervreemder en de verkrijger. Opdat er sprake zou zijn van een overgang krachtens overeenkomst, volstaat het dat de overgang indirect voortspruit uit een wilsovereenstemming. Zo overwoog het Hof van Justitie dat er sprake was van een overgang krachtens overeenkomst in het geval van :

  • het hernemen van de exploitatie van een in bedrijfsverhuur gegeven onderneming door de eigenaar ervan, na ontbinding van het contract wegens wanprestatie van de huurder;
  • een driehoeksverhouding, waarbij de eigenaar van een onderneming deze verkoopt aan een derde, volgend op en naar aanleiding van de ontbinding van het huurcontract door de huurder.

  Voor het Hof van Justitie is de richtlijn eveneens van toepassing in geval van een overgang die het gevolg is van eenzijdige overheidsbeslissingen.