Feestdagen en verloven

Er zijn veel omstandigheden in het privé-leven die toelaten verlof te nemen: moeder of vader worden, de uitoefening van een politiek mandaat, de loopbaan onderbreken of tijdskrediet opnemen, een opleiding volgen,...

Informatie over de jaarlijkse vakantie daarentegen is verkrijgbaar bij de FOD Sociale Zekerheid.

Op elke pagina vindt u in de module "Meer over het thema" nuttige publicaties, regelgeving, formulieren,... die te maken hebben met het behandelde onderwerp.