Lijst van aanhangigmakingen en cao's omtrent loopbaansparen

Op deze pagina

  Aanhangigmakingen

  • PC 328.02

   Op 19 september 2018 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 328.02 voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
     
  • PC 116 

   Op 19 februari 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 116 voor de scheikundige nijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
    
    
  • PC 207

   Op 19 februari 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 207 voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
    
  • PC 211 

   Op 18 maart 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 211 voor de bedienden uit de petroleum-nijverheid en –handel gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
    
  • PC 117

   Op 21 maart 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 117 voor de petroleumnijverheid en –handel gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  

  • PC 200

   Op 29 maart 2019 werd de Voorzitter van het
   Aanvullend Paritair Comité nr. 200 voor de bedienden gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  

  • PC 225.00

   Op 24 mei 2020 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 225.00 voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

  • PC 306

   Op 4 mei 2020 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 306 voor het verzekeringswezen gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

  • PC 329.01

   Op 13 september 2021 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 329.01 voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
    
  • PC 327.03

   Op 28 oktober 2021 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 327.03  voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

    
  • PC 111

   Op 31 mei 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 111 voor de metaal-, machine- en elektrische bouw gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
    
  • PC 209

   Op 31 mei 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
  • PSC 315.01

   Op 18 juli 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 315.01 voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
    
  • PSC 102.01

   Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.01 voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
    
  • PSC 102.03

   Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.03 voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
    
  • PSC 102.04

   Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.04 voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
    
  • PSC 102.07

   Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.07 voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
    
  • PSC 102.09

   Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.09 voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
    
  • PC 118

   Op 25 oktober 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 118 voor de voedingsnijverheid    gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
    
  • PC 220

   Op 25 oktober 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 220 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid  gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

  Collectieve arbeidsovereenkomsten over loopbaansparen 

  P.C. of P.S.C. 

  Datum ondertekening 

  Datum en nummer van registratie bij de Griffie van de AD COA 

  Inwerkingtreding en geldigheidsduur 

  P.C. 109.00 voor de werklieden van het kleding- en confectiebedrijf

   

  18/09/2018

  25/09/2018

   

  147653

  Inwerkingtreding op 18/09/2018

   

  Geldigheidsduur: 1 jaar

  P.C. 215 voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

   

  18/09/2018

  17/10/2018

   

  148353

  Inwerkingtreding op 18/09/2018

   

  Geldigheidsduur: 1 jaar

  P.S.C. 328.03 voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

  10/05/2019

  24/05/2019

   

  151765

   

  Inwerkingtreding op 10/05/2019

   

  Geldigheidsduur:

  gesloten voor onbepaalde tijd

  P.C. 306 voor het verzekeringswezen

  4 mei 2020

  9 juni 2020

   

  158712

  Inwerkingtreding:

  1 januari 2020

   

  Geldigheidsduur:

  houdt op van kracht te zijn op 31 december 2026.

   

  De in de tabel opgenomen cao’s kunnen op deze website worden geraadpleegd onder het thema Collectieve arbeidsovereenkomsten “CAO’s” > Intersectorale en sectorale CAO's > CAO Zoeken.