Lijst van aanhangigmakingen en cao's omtrent loopbaansparen

Op deze pagina

  Aanhangigmakingen

   • PC 328.02

    Op 19 september 2018 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 328.02 voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
      
   • PC 116 

    Op 19 februari 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 116 voor de scheikundige nijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
     
     
   • PC 207

    Op 19 februari 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 207 voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
     
   • PC 211 

    Op 18 maart 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 211 voor de bedienden uit de petroleum-nijverheid en –handel gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
     
   • PC 117

    Op 21 maart 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 117 voor de petroleumnijverheid en –handel gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  

   • PC 200

    Op 29 maart 2019 werd de Voorzitter van het
    Aanvullend Paritair Comité nr. 200 voor de bedienden gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  

   • PC 225.00

    Op 24 mei 2020 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 225.00 voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

   • PC 306

    Op 4 mei 2020 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 306 voor het verzekeringswezen gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

   • Collectieve arbeidsovereenkomsten over loopbaansparen 

    P.C. of P.S.C. 

    Datum ondertekening 

    Datum en nummer van registratie bij de Griffie van de AD COA 

    Inwerkingtreding en geldigheidsduur 

    P.C. 109.00 voor de werklieden van het kleding- en confectiebedrijf

     

    18/09/2018

    25/09/2018

     

    147653

    Inwerkingtreding op 18/09/2018

     

    Geldigheidsduur: 1 jaar

    P.C. 215 voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

     

    18/09/2018

    17/10/2018

     

    148353

    Inwerkingtreding op 18/09/2018

     

    Geldigheidsduur: 1 jaar

    P.S.C. 328.03 voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

    10/05/2019

    24/05/2019

     

    151765

     

    Inwerkingtreding op 10/05/2019

     

    Geldigheidsduur:

    gesloten voor onbepaalde tijd

    P.C. 306 voor het verzekeringswezen

    4 mei 2020

    9 juni 2020

     

    158712

    Inwerkingtreding:

    1 januari 2020

     

    Geldigheidsduur:

    houdt op van kracht te zijn op 31 december 2026.

     

    De in de tabel opgenomen cao’s kunnen op deze website worden geraadpleegd onder het thema Collectieve arbeidsovereenkomsten “CAO’s” > Intersectorale en sectorale CAO's > CAO Zoeken.