Lijst van aanhangigmakingen en cao's omtrent loopbaansparen

Op deze pagina

  Aanhangigmakingen

   • PC 328.02

    Op 19 september 2018 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 328.02 voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
      
   • PC 116 

    Op 19 februari 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 116 voor de scheikundige nijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
     
     
   • PC 207

    Op 19 februari 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 207 voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
     
   • PC 211 

    Op 18 maart 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 211 voor de bedienden uit de petroleum-nijverheid en –handel gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  
     
   • PC 117

    Op 21 maart 2019 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 117 voor de petroleumnijverheid en –handel gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  

   • PC 200

    Op 29 maart 2019 werd de Voorzitter van het
    Aanvullend Paritair Comité nr. 200 voor de bedienden gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.  

   • PC 225.00

    Op 24 mei 2020 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 225.00 voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

   • PC 306

    Op 4 mei 2020 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 306 voor het verzekeringswezen gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

   • PC 341

    Op 21 februari 2021 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 341 voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

   • PC 329.01

    Op 13 september 2021 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 329.01 voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PC 326

    Op 30 september 2021 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 326 voor het gas- en elektriciteitsbedrijf gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

     
   • PC 327.03

    Op 28 oktober 2021 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 327.03  voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

     
   • PC 111

    Op 31 mei 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 111 voor de metaal-, machine- en elektrische bouw gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PC 209

    Op 31 mei 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
   • PSC 315.01

    Op 18 juli 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 315.01 voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PSC 102.01

    Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.01 voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PSC 102.03

    Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.03 voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PSC 102.04

    Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.04 voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PSC 102.07

    Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.07 voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PSC 102.09

    Op 15 september 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Subcomité nr. 102.09 voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PC 118

    Op 25 oktober 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 118 voor de voedingsnijverheid    gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PC 220

    Op 25 oktober 2022 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 220 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid  gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PC 307

    Op 24 oktober 2023 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 307 voor de makelarij en verzekeringsagentschappen gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.
     
   • PC 145

    Op 1 maart 2024 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.

     
   • PC 139

    Op 28 mei 2024 werd de Voorzitter van het Paritair Comité nr. 139 voor de binnenscheepvaart gevat met een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen. De sociale partners van deze sector beschikken over een termijn van zes maanden vanaf deze datum om een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten in verband met loopbaansparen.    

   Collectieve arbeidsovereenkomsten over loopbaansparen 

   P.C. of P.S.C. 

   Datum ondertekening 

   Datum en nummer van registratie bij de Griffie van de AD COA 

   Inwerkingtreding en geldigheidsduur 

   P.C. 109.00 voor de werklieden van het kleding- en confectiebedrijf

    

   18/09/2018

   25/09/2018

    

   147653

   Inwerkingtreding op 18/09/2018

    

   Geldigheidsduur: 1 jaar

   P.C. 215 voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

    

   18/09/2018

   17/10/2018

    

   148353

   Inwerkingtreding op 18/09/2018

    

   Geldigheidsduur: 1 jaar

   P.S.C. 328.03 voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

   10/05/2019

   24/05/2019

    

   151765

    

   Inwerkingtreding op 10/05/2019

    

   Geldigheidsduur:

   gesloten voor onbepaalde tijd

   P.C. 306 voor het verzekeringswezen

   4 mei 2020

   9 juni 2020

    

   158712

   Inwerkingtreding:

   1 januari 2020

    

   Geldigheidsduur:

   houdt op van kracht te zijn op 31 december 2026.

    

   De in de tabel opgenomen cao’s kunnen op deze website worden geraadpleegd onder het thema Collectieve arbeidsovereenkomsten “CAO’s” > Intersectorale en sectorale CAO's > CAO Zoeken.