Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

Op deze pagina

  Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

  Bijlage bij het ministerieel besluit van 3 april 2020

   

  De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:

  De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;

  De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;

  De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld;

  De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;

  De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;

  De integratie en inburgeringsdiensten;

  De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;

  De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;

  De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;

  De hulpverleningszones

  De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;

  De diensten van private en bijzondere veiligheid;

  De politiediensten;

  De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;

  Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie;

  De Civiele Bescherming;

  De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;

  De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen.

  De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;

  Het Grondwettelijk Hof

  De internationale instellingen en diplomatieke posten;

  De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;

  De Algemene Administratie van douane en accijnzen;

  De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen;

  De universiteiten en hogescholen;

  De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

  De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;

  De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij;

  Dierenartsen, inseminators voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;

  Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren;

  Dierenvervoer;

  De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;

  De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;

  De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;

  De apotheken en farmaceutische industrie;

  De hotels;

  De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;

  De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;

  De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;

  De postdiensten;

  De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;

  De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;

  De waterhuishouding;

  De inspectie- en controlediensten;

  De sociale secretariaten;

  De noodcentrales en ASTRID;

  De meteo- en weerdiensten;

  De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;

  De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;

  De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;

  De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;

  De productie van medische instrumenten;

  De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;

  De verzekeringssector;

  De grondstations van ruimtevaartsystemen;

  De productie van radio-isotopen;

  Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;

  Het nationaal, internationaal transport en logistiek;

  Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;

  De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;

  De nucleaire en radiologische sector;

  De cementindustrie.

  Voor de private sector, vertaald naar de paritaire comités

  Paritair comité

  Beperkingen

  102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens

   

  104 Paritair comité voor de ijzernijverheid

  Volcontinu bedrijven

  105 Paritair comité voor non-ferro metalen

  Volcontinu bedrijven

  106 Paritair comité voor het cementbedrijf

  Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking)

  109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf

  Beperkt tot:
  de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
  de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
  de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.

  110 Paritair comité voor textielverzorging

   

  111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

  Beperkt tot :
  productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten;
  de veiligheids- en defensie-industrie en
  de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.

  112 Paritair comité voor het garagebedrijf

  Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten

  113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf

  Beperkt tot continue ovens

  113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen

  Beperkt tot continue ovens

  114 Paritair comité voor de steenbakkerij

  Beperkt tot continue ovens

  115 Paritair comité voor het glasbedrijf

  Beperkt tot continue ovens

  116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid

   

  117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel

   

  118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid

   

  119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren

   

  120 Paritair comité voor de textielnijverheid

  Beperkt tot:
  de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten;
  de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
  de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
  de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.

  121 Paritair comité voor de schoonmaak

  Beperkt tot:
  de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten, en tot de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven en
  de ophaling van huishoudelijk en/of niet- huishoudelijk afval van alle producenten.

  124 Paritair comité voor het bouwbedrijf

  Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.

  125 Paritair comité voor de houtnijverheid

  Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout.

  126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking

  Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout.

  127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen

   

  129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

  Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp.

  130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

  Beperkt tot:
  drukken van dag- en weekblad en
  drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.

  132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

   

  136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking

  Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten.

  139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart

   

  140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04

  Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens.

  140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing

  Beperkt tot verhuizingen, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn, of verbonden met medische, sanitaire of ziekenhuisnoden.

  142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
  Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04

  Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking.

  143 Paritair comité voor de zeevisserij

   

  144 Paritair comité voor de landbouw

   

  145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf

   

  149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

  Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.

  149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen

  Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen.

  149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel

  Beperkt tot onderhoud en herstelling.

  152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
  Subcomités: 152.01, 152.02

   

  200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden

  Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

  201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel

  Beperkt tot voeding en dierenvoeding, en voor wat betreft bloemen en planten beperkt tot voedingswinkels en dierenvoedingswinkels die hoofdzakelijk voeding en/of dierenvoeding verkopen.

  202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

   

  202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

   

  207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

   

  209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

  Beperkt tot productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en de veiligheids- en defensie-industrie.

  210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid

   

  211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

   

  220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

   

  221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

  Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.

  222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

  Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.

  224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen

  Volcontinu bedrijven.

  225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02

   

  226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

   

  227 Paritair comité voor de audiovisuele sector

  Beperkt tot radio en televisie.

  301 Paritair comité voor het havenbedrijf

   

  302 Paritair comité voor het hotelbedrijf

  Beperkt tot de hotels.

  304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven

  Beperkt tot radio en televisie.

  309 Paritair comité voor de beursvennootschappen

   

  310 Paritair comité voor de banken

  Beperkt tot essentiële bankverrichtingen.

  311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken

  Beperkt tot voeding en dierenvoeding, en voor wat betreft de bloemen en planten beperkt tot voedingswinkels en dierenvoedingswinkels die hoofdzakelijk voeding en/of dierenvoeding verkopen.

  312 Paritair comité voor de warenhuizen

   

  313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten

   

  315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)

   

  316 Paritair comité voor koopvaardij

   

  317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

   

  318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)

   

  319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)

   

  320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen

   

  321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

   

  322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren

  Beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen.

  326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

   

  327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

   

  328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer

   

  329 Paritair comité voor de socioculturele sector

  Beperkt tot:
  zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling en
  de monumentenwacht.

  330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

   

  331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

   

  332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

   

  335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

  Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten.

  336 Paritair comité voor de vrije beroepen

   

  337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector

  Beperkt tot:
  zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en
  het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

  339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)

   

  340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën