Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

Inhoud

Op deze pagina

  Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

  Bijlage bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020

   

  De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:

  - De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;

  - De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;

  - De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

  - De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;

  - De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;

  - De integratie en inburgeringsdiensten;

  - De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;

  - De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;

  - De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;

  - De hulpverleningszones

  - De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;

  - De diensten van private en bijzondere veiligheid;

  - De politiediensten;

  - De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;

  - Defensie;

  - De Civiele Bescherming;

  - De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;

  - De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten.

  - De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;

  - Het Grondwettelijk Hof

  - De internationale instellingen en diplomatieke posten;

  - De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;

  - De Algemene Administratie van douane en accijnzen;

  - De omgevingen van kinderopvang en de scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen ;

  - De universiteiten en hogescholen ;

  - De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

  - De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;

  - De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;

  - Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;

  - Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren

  - Dierenvervoer

  - De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;

  - De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;

  - De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;

  - De apotheken en farmaceutische industrie;

  - De hotels;

  - De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;

  - De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;

  - De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;

  - De postdiensten;

  - De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;

  - De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;

  - De waterhuishouding;

  - De inspectie- en controlediensten;

  - De sociale secretariaten;

  - De noodcentrales en ASTRID;

  - De meteo- en weerdiensten;

  - De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;

  - De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;

  - De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;

  - De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;

  - De productie van medische instrumenten;

  - De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;

  - De verzekeringssector;

  - De grondstations van ruimtevaartsystemen;

  - De productie van radio-isotopen;

  - Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;

  - Het nationaal, internationaal transport en logistiek;

  - Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;

  - De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;

  - De nucleaire en radiologische sector.

  Voor de private sector, vertaald naar de paritaire comités

  Paritair comité

  Beperkingen

  102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens
   

   

  104 Paritair comité voor de ijzernijverheid
   

  Volcontinu bedrijven
   

  105 Paritair comité voor non-ferro metalen

  Volcontinu bedrijven

  110 Paritair comité voor textielverzorging

   

  111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

  Beperkt tot onderhoud productie, herstellingen van landbouwmachines

  112 Paritair comité voor het garage bedrijf

  Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten

  116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid
  117 Paritair comité voor de petroleum nijverheid en -handel
  118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid
  119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren

   

   

  120 Paritair comité voor de textielnijverheid
   

  Beperkt tot de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten

  121 Paritair comité voor de schoonmaak

  Beperkt tot de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten

  124 Paritair comité voor het bouwbedrijf

  Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten

  125 Paritair comité voor de houtnijverheid

  Beperkt tot houten verpakkingen en paletten

  126 Paritair comité de stoffering en houtbewerking

  Beperkt tot houten verpakkingen en paletten

  127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen

   

  129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

  Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

  130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
   

  Beperkt tot drukken van dag en weekbladen
   

  132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
   

   

  136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking

  Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

  139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart

   

  140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04

  Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens

  143 Paritair comité voor de zeevisserij
  144 Paritair comité voor de landbouw
  145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf
  149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

   

   

  149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen

  Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen

  149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel

  Beperkt tot onderhoud en herstelling

  152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

   

  200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden

  Beperkt tot de bedienden van ondernemingen die behoren tot de paritaire comités van arbeiders die voorkomen op de lijst en die zelf geen eigen bedienden paritair comité hebben

  201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel

  Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten

  202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
  202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

   

  207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
  210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
  211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
  220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

   

  221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

  Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

  222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

  Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

  225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

  226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

   

  227 Paritair comité voor de audiovisuele sector

  Beperkt tot radio en televisie

  301 Paritair comité voor het havenbedrijf

   

  302 Paritair comité voor het hotelbedrijf

  Beperkt tot de hotels

  304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven

  Beperkt tot radio en televisie

  309 Paritair comité voor de beursvennootschappen

   

  310 Paritair comité voor de banken

  Beperkt tot essentiële bankverrichtingen

  311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken

  Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten

  312 Paritair comité voor de warenhuizen
  313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten
  315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)
  316 Paritair comité voor koopvaardij
  317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
  318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)
  319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)
  320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen
  321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

      

  322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren

  Beperkt tot persoonlijke assistenten voor personen met een handicap

  326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
  328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer

   

  329 Paritair comité voor de socioculturele sector

  Beperkt tot zorg en voedselbedeling

  330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
  331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
  332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

   

  335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

  Beperkt tot de sociale secretariaten

  336 Paritair comité voor de vrije beroepen

   

   

  337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector

  Beperkt tot gehandicaptenzorg

  339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)

  340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën