GENERIEKE GIDS en sectorgidsen: veilig aan het werk tijdens de coronacrisis

Laatst aangepast: 14/03/2022

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids (PDF, 6.97 MB) ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ uitgewerkt.

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

Hieronder vindt u de sectoren waar een sectorgids of protocol werd opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité:

De FOD Werkgelegenheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sectorgidsen of de protocollen die gesloten werden in de paritaire comités.
De informatie en documenten, die hier ter beschikking worden gesteld, hebben enkel de waarde van een richtlijn of aanbeveling en kunnen niet worden beschouwd als zijnde een informatie of document waarbij  de aansprakelijkheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan worden ingeroepen wegens de niet-nakoming van de erin opgenomen aanbevelingen op het terrein. Deze informatie en documenten (bv. gidsen of protocollen) laten de wettelijke en reglementaire voorschriften in de materies die in deze informatie en documenten (bv. gids of protocol) worden behandeld en aangeraakt, onverkort.

Gerelateerde info

Affiches en schema’s: veilig aan het werk

Checklist preventie COVID 19 (DOCX, 47.3 KB)

Praktische leidraad van de Economic Risk Management Group (ERMG) voor de organisatie van kabinetten, salons, kantoren,... van vrije beroepen en zelfstandigen in het kader van het bezoek door klanten

Gids voor de winkels

Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk: gezonde werkplekken stoppen de pandemie

“Verantwoord naar een opleiding”: Instructies rond hygiëne en veiligheid voor docenten en deelnemers (Federgon) (PDF, 225.68 KB)