Kinderarbeid

Op deze pagina

    Als basisprincipe stelt de wet een verbod in om kinderen arbeid te doen of laten verrichten. Hiermee worden bedoeld de minderjarigen beneden 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. 

    De leerplicht is een periode die begint in het schooljaar waarin het kind 5 jaar wordt en eindigt op 30 juni van het kalenderjaar waarin de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt. Zij omvat een voltijdse periode, gevolgd door een periode van deeltijdse leerplicht. De voltijdse leerplicht neemt een einde vanaf het ogenblik waarop de jongere ten minste de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft gevolgd en eindigt in elk geval op het ogenblik waarop hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, ongeacht of hij slaagde in deze twee leerjaren.

    Er bestaan twee uitzonderingen op het verbod van kinderarbeid: de werkzaamheden die binnen het kader van de opvoeding of vorming van het kind vallen en de zeer uitzonderlijke werkzaamheden waarvoor een individuele afwijking werd verkregen (formulier (PDF, 43.08 KB) en verklarende nota (PDF, 54.61 KB)).