Kinderarbeid

Op deze pagina

    Als basisprincipe stelt de wet een verbod in om kinderen arbeid te doen of laten verrichten.  Hiermee worden bedoeld de minderjarigen beneden 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht.  Er bestaan echter twee uitzonderingen op dit verbod :  de werkzaamheden die binnen het kader van de opvoeding of vorming van het kind vallen en de zeer uitzonderlijke werkzaamheden waarvoor een individuele afwijking werd verkregen (formulier (PDF, 43.08 KB) en verklarende nota (PDF, 54.61 KB)).