Verplichte opleidingen

Op deze pagina

  De werkgever moet gratis opleidingen verstrekken aan de werknemer wanneer zij noodzakelijk zijn voor de werknemer om het werk uit te voeren waarvoor hij in dienst genomen wordt en wanneer zij moeten worden georganiseerd door de werkgever met toepassing van wettelijke bepalingen of van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. 

   
  De tijd gedurende dewelke de werknemer de opleiding volgt moet worden beschouwd als arbeidstijd.  

  Deze opleidingen moeten tijdens de werkuren plaatsvinden behalve als kan worden aangetoond dat zij niet tijdens de werkuren kunnen worden georganiseerd.  

  Een werknemer die gewoonlijk ‘s nachts wordt tewerkgesteld zal bijvoorbeeld een opleiding kunnen volgen die tijdens de dag wordt georganiseerd.  

  Dit type opleiding kan niet worden opgenomen in een scholingsbeding.