Opeenvolging van overeenkomsten voor bepaalde tijd en een vervangingsovereenkomst

Op deze pagina

  Wanneer overeenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten op elkaar volgen, dan moeten de regels voor opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd gecombineerd worden met de regels voor opeenvolgende vervangingsovereenkomsten.

  Voorbeeld :  

  • van 01/01/2014 tot 31/03/2014 : overeenkomst voor bepaalde tijd (OBT) ; 
  • van 01/04/2014 tot 15/05/2014 : vervangingsovereenkomst ; 
  • van 16/05/2014 tot 31/08/2014 :  overeenkomst voor bepaalde tijd (OBT) ; 
  • van 01/09/2014 tot 31/12/2014 : overeenkomst voor bepaalde tijd (OBT). 

  In dit voorbeeld wordt de ketting van de OBT onderbroken door het sluiten van een vervangingsovereenkomst (voor onbepaalde tijd).

  De regels van de opeenvolgende OBT zijn niet van toepassing in geval van opeenvolging van OBT en vervangingsovereenkomsten. Deze vorm van opeenvolging blijft toegelaten voor zover het niet de bedoeling is de dwingende bepalingen van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten te omzeilen.

  Toegepast op dit voorbeeld, hebben deze principes tot gevolg dat het sluiten van de tweede overeenkomst, d.w.z. de vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de ketting van de opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd doorbroken heeft. De opeenvolging van OBT herneemt pas bij het sluiten van de derde overeenkomst (die wel voor bepaalde tijd is).