Arbeidsovereenkomst dienstencheques – verplichte vermeldingen

Op deze pagina

  De arbeidsovereenkomst dienstencheques bevat ten minste de volgende vermeldingen: 

  • de identiteit van beide partijen;  
  • het erkenningsnummer van de werkgever voor dienstencheques; 
  • de datum waarop de uitvoering van de overeenkomst wordt aangevat; 
  • de einddatum van de overeenkomst, indien zij voor een bepaalde tijd wordt gesloten; 
  • de arbeidsduur (aantal uren) en het werkrooster (op welke momenten); indien de arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd is gesloten, bepaalt de overeenkomst hoe en binnen welke termijn de werknemer over zijn werkrooster wordt geïnformeerd; bij gebreke aan een bepaling in de overeenkomst voor een onbepaalde tijd moet de uurregeling ten minste zeven dagen vooraf ter kennis van de werknemer worden gebracht.