Arbeidsovereenkomst voor dienstboden

Op deze pagina

  Begrip

  Een arbeidsovereenkomst voor dienstboden is een overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt om voor een werkgever als natuurlijke persoon prestaties te verrichten die in hoofdzaak bestaan uit :

  • huishoudelijke arbeid,
  • manuele arbeid,
  • werken uitgevoerd in het kader van de huishouding van de werkgever of zijn gezin.

  Voorbeelden : kunnen als dienstboden beschouwd worden, de koks/kokkinnen, de kamerknechten of –meisjes, de werkvrouw voor het privéhuishouden van de werkgever. De werknemers daarentegen die geen arbeid verrichten die als huishoudelijk kan beschouwd worden (chauffeur, tuinier, ziekenoppasser….) of die werken verrichten die hoofdzakelijk van intellectuele aard zijn (verpleegster, gouvernante….) worden niet als dienstboden beschouwd. 

  Kenmerken

  • Vorm van de overeenkomst :

  Een arbeidsovereenkomst voor dienstboden kan afgesloten worden voor bepaalde of onbepaalde tijd.  Ze mag schriftelijk of mondeling zijn. Wanneer ze voor bepaalde tijd afgesloten is, moet ze schriftelijk opgesteld worden. 

  • Proefperiode :

  Sinds 01/01/2014 en de invoering van een eenheidsstatuut voor werklieden en bedienden, is het niet meer mogelijk om een proefperiode op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor dienstdoden.

  Verplichtingen van de werkgever 

  • Hij moet de nodige kledij voor de uitvoering van het werk ter beschikking stellen en de mogelijkheid bieden om zijn/haar persoonlijke bezittingen te bewaren,
  • Hij moet ervoor zorgen dat de arbeid verricht wordt in behoorlijke omstandigheden inzake hygiëne en comfort,
  • Hij moet, wanneer hij zich voorlopig verplaatst zonder zijn inwonende dienstbode mee te nemen, deze verzekeren van zijn recht op loon in speciën evenals op de voordelen in natura (huisvesting, voeding), of op een dagvergoeding waarvan de waarde hiermee overeenstemt,
  • Hij moet, zolang dit nodig is, de huisvesting verzekeren evenals verzorging verstrekken aan de inwonende dienstbode die arbeidsongeschikt is omwille van ziekte.