4th Socio-economic Monitoring - Labour Market and Origin 2019

The Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue and Unia publish a new socio-economic monitoring report, covering the years 2008 to 2016.

The Socio-Economic Monitoring analyses the recent evolution of the labour market as well as the working conditions of people according to their origin.

This publication is only available for download.

You can also download the press release.

 

Socio-economische monitoring 2019: Arbeidsmarkt en origine

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia publiceren een nieuw socio-economisch monitoringsverslag, met betrekking op de periode van 2008 tot 2016.

De socio-economische monitoring analyseert de recente evolutie van de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden in functie van de origine van personen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar als downloadversie.

De bijlage (Excel-bestanden) zijn beschikbaar in de rubriek Statistieken.

Vroegtijdige opsporing van burn-out: tool voor de arbeidsarts

De hoofddoelstelling van dit instrument is individuele zorgverleners te helpen om voortekenen van burn-out te detecteren. Het klinisch aanvoelen van de zorgverleners stelt hen in staat om aan de hand van de tool een toestand van burn-out en de ernst ervan aan te tonen. Het instrument heeft ook als doel om zorgverleners de eerste pistes aan te reiken voor de behandeling van de werknemer.

Vroegtijdige opsporing van burn-out: tool voor de huisarts

De hoofddoelstelling van dit instrument is individuele zorgverleners te helpen om voortekenen van burn-out te detecteren. Het klinisch aanvoelen van de zorgverleners stelt hen in staat om aan de hand van de tool een toestand van burn-out en de ernst ervan aan te tonen. Het instrument heeft ook als doel om zorgverleners de eerste pistes aan te reiken voor de behandeling van de werknemer.