Class

icon-dienstverlening
Werkgevers hebben tot 31 maart 2024 de tijd om een opleidingsplan op te stellen dat in hun bedrijf moet worden uitgevoerd.
Werkgevers hebben tot 31 maart 2023 de tijd om een opleidingsplan op te stellen dat in hun bedrijf moet worden uitgevoerd.

Individueel opleidingsrecht

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen bepaalt dat elke voltijdse werknemer een individueel opleidingsrecht heeft.

Dit recht bedraagt 4 dagen in 2023 en 5 dagen vanaf 2024.

De wet heeft betrekking op zowel formele als informele opleidingen (die rechtstreeks verband houden met het werk). De opleiding kan eveneens betrekking hebben op materies inzake het welzijnsbeleid zoals bepaald in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk.

Opleiding

Levenslang leren is een belangrijk thema voor iemand die werkt of werk zoekt. Ook voor werkgevers is het belangrijk dat zijn werknemers 'bijblijven'. Beroepsopleiding is qua overheidsbeleid vooral een onderwerp van de gemeenschappen. Federaal zorgt vooral voor een arbeidsrechtelijk kader. Het individueel opleidingsrecht is het belangrijkste.