Class

icon-dienstverlening
Op 14 mei 2020 is het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof invoert. Dit verlof biedt...
Het blijft belangrijk om op het werk de preventiemaatregelen na te leven. Om die maatregelen en tips uit te leggen heeft de FOD Werkgelegenheid 6 filmpjes gemaakt: bekijk ze en...

Coronavirus: preventiemaatregelen tot en met 3 mei 2020

Op 17 maart 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf 18 maart 2020 (12u - ‘s middags) en dat tot nader order tot en met 3 mei 2020.

Coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht

 

De wet van 27 maart 2020 laat de Koning toe een aantal tijdelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van de Covid-19 epidemie op te vangen. Onder meer machtigt deze wet de Koning om aanpassingen door te voeren in het arbeidsrecht met het oog op de goede organisatie van de ondernemingen en de continuïteit van de kritieke sectoren.