Class

icon-dienstverlening
De regering heeft het toezicht op de verplichting van telewerk verstrengd. In dat kader is er nu een aangifte voorzien online. Beperkt aantal gegevens De federale regering bevestigde dat telewerk...

Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen

In navolging van de beslissing van de regering en het coronacommissariaat om sneltests ruim (op repetitieve basis) in te zetten in ondernemingen om de verspreiding van het virus op de werkvloer te monitoren en onder controle te houden, heeft de FOD WASO het kader uitgewerkt waarbinnen deze sneltests mogelijk zijn.