Class

icon-dienstverlening

Maatregelen om de gevolgen van COVID-19 voor werkenden en werkzoekenden in België te beperken

Het jaar 2020 zal worden herinnerd door de wereldwijde verspreiding van het COVID-19-virus, dat eind 2019 in China opdook. De besmettingshaarden vermenigvuldigden zich snel en er vielen wereldwijd veel sterfgevallen. Om de verspreiding van het virus en de druk op het gezondheidsstelsel te beperken, werden beperkingen opgelegd aan het sociale, culturele en economische leven. In maart 2020 ging het land op slot. Dit resulteerde in de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog.

In het licht van de huidige opstoot van de coronapandemie als gevolg van de omikronvariant, heeft de regering beslist om een aantal arbeidsrechtelijke steunmaatregelen tijdelijk opnieuw in te voeren voor...
De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 22 november 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 8.0). (Zie...