Class

icon-dienstverlening
De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie geeft uitvoering aan de beslissingen genomen in het kader van de toekenning van tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, om...
De programmawet van 20 december 2020 (art. 63-64) voorziet voor de werknemers die door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met hun werkgever in de geleidelijke optrekking van de 10 dagen geboorteverlof...

Nieuwe coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht

De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie geeft uitvoering aan de beslissingen genomen in het kader van de toekenning van tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, om zo snel mogelijk de fiscale en sociaaleconomische gevolgen te verzachten van de noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tijdens de tweede coronagolf te beperken.