Class

icon-dienstverlening
Op 14 mei 2020 is het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof invoert. Dit verlof biedt...

Coronavirus: preventiemaatregelen tot en met 3 mei 2020

Op 17 maart 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf 18 maart 2020 (12u - ‘s middags) en dat tot nader order tot en met 3 mei 2020.

Coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht

De wet van 27 maart 2020 laat de Koning toe een aantal tijdelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van de Covid-19 epidemie op te vangen. Onder meer machtigt deze wet de Koning om aanpassingen door te voeren in het arbeidsrecht met het oog op de goede organisatie van de ondernemingen en de continuïteit van de kritieke sectoren.

Gezondheidstoezicht tijdens de coronacrisis

De opschorting van de periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen tot de pandemie in België onder controle is

In overleg met de werkgever zal de interne of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk de uitvoering van de periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen die de werknemers normalerwijze hadden moeten ondergaan tijdens de periode van verstrengde maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus Covid-19,

Wat als je de grens over moet? Meer info op de website van het crisiscentrum Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens met Nederland over...