Class

icon-dienstverlening

Kan op advies van de preventieadviseur-arbeidsarts van de verplichting tot telewerken worden afgezien?

Neen. Overeenkomstig artikel 2, §1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken, is telewerken verplicht voor alle werknemers in alle ondernemingen, verenigingen en diensten. Van deze regel kan alleen worden afgeweken indien telewerken onmogelijk is wegens de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Welke verplichtingen heeft de werkgever ten opzichte van telewerkers inzake ICT-apparatuur en een bureaustoel?

Volgens artikel 20, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, heeft de werkgever, tenzij anders is overeengekomen, de algemene verplichting om aan de werknemer de nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk.

Artikel 5, §1, f) welzijnswet bepaalt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat het werk aangepast is aan de mens wat de inrichting van de werkpost en de keuze van de werkuitrusting betreft.

Zijn (occasionele) terugkeermomenten mogelijk?

Om het welzijn van telewerkers te optimaliseren en te voorkomen dat de telewerker geïsoleerd raakt van de rest van de arbeidsgemeenschap in de onderneming, verdient het in principe aanbeveling te voorzien in de mogelijkheid voor de telewerker om regelmatig zijn collega’s te ontmoeten. De voordelen van telewerk zijn namelijk vooral merkbaar wanneer de werknemer telewerk combineert met kantoorwerk (2 of 3 dagen per week).

Hoe zit het met deconnectie voor telewerkers?

Meer nog dan bij werk op kantoor, dreigen de grenzen tussen privé- en beroepsleven bij telewerk te vervagen, ook al omdat de fysieke afstand tussen de werkplaats en de thuisomgeving wegvalt. Als werknemers telewerk verrichten, en zeker in deze uitzonderlijke, stressvolle tijd van pandemie, zijn een goede balans tussen werk en privéleven en heldere afspraken over wat verwacht wordt van de telewerker des te belangrijker voor het welzijn van werknemers en werkgevers.