Class

icon-sociaal-overleg

Verslag over het sectoraal overleg 2019-2020

Om de twee jaar onderhandelen de paritaire comités in België over nieuwe sectorale akkoorden. Bepalingen over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers, die tot het ressort van het paritair comité behoren, worden erin opgenomen. Vervolgens worden de akkoorden geïmplementeerd via sectorale cao’s. De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen volgt het sectoraal overleg op.

In het Belgisch Staatsblad verschijnt vandaag een koninklijk besluit dat het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (nr. 126) wijzigt. Met deze wijziging wordt het...
De voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen 2020 werden vandaag voorgesteld in aanwezigheid van de Minister van Werk, de heer Pierre-Yves Dermagne, en van vertegenwoordigers van de sociale partners.

Herneming van de verkiezingsprocedure 2020 na de opschorting

Ingevolge de Coronacrisis, werd de lopende sociale verkiezingsprocedure 2020 in alle ondernemingen opgeschort vanaf dag X+35.

De sociale verkiezingen, die oorspronkelijk zouden plaatsvinden van 11 tot en met 24 mei 2020, werden uitgesteld. Zij zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020.

Binnen elke onderneming dient de opgeschorte verkiezingsprocedure te hernemen 54 dagen voor de uitgestelde verkiezingsdatum, m.a.w. op de nieuwe dag X+36. Dit kan ten vroegste op 23 september 2020.