Class

icon-sociaal-overleg

Verslag over het sectoraal overleg 2019-2020

Om de twee jaar onderhandelen de paritaire comités in België over nieuwe sectorale akkoorden. Bepalingen over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers, die tot het ressort van het paritair comité behoren, worden erin opgenomen. Vervolgens worden de akkoorden geïmplementeerd via sectorale cao’s. De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen volgt het sectoraal overleg op.

In het Belgisch Staatsblad verschijnt vandaag een koninklijk besluit dat het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (nr. 126) wijzigt. Met deze wijziging wordt het...
De voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen 2020 werden vandaag voorgesteld in aanwezigheid van de Minister van Werk, de heer Pierre-Yves Dermagne, en van vertegenwoordigers van de sociale partners.