Class

icon-werkgelegenheid-arbeidsmarkt

Socio-economische monitoring 2022 : arbeidsmarkt en origine

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia publiceren een nieuw socio-economisch monitoringsverslag.

Deze vijfde editie van het rapport “Socio-economische Monitoring - Arbeidsmarkt en origine” ligt in de lijn van de vorige edities en heeft als doel een beeld te schetsen van de arbeidsmarkt naargelang de nationale origine en migratieachtergrond van personen. Dit beeld heeft betrekking op de periode van 2008 tot en met 2019.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Socio-economische monitoring 2019: arbeidsmarkt en origine

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia publiceren een nieuw socio-economisch monitoringsverslag, met betrekking op de periode van 2008 tot 2016. De socio-economische monitoring analyseert de recente evolutie van de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden in functie van de origine van personen. Deze publicatie is enkel beschikbaar als downloadversie.
De laatste jaren zagen we duidelijk een aantal positieve evoluties in de arbeidsparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen is toegenomen, en ook de...

Continue beleidsevaluatie eindeloopbaan - 2022

De laatste jaren zagen we duidelijk een aantal positieve evoluties in de arbeidsparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen is toegenomen, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad opgetekende licht positieve tendens, doet België het in internationaal oogpunt echter nog steeds ondermaats. De groei van de participatie was te beperkt om de rest van de EU bij te benen.

Continue beleidsevaluatie oudere werknemers - 2018

Doorheen de voorbije jaren zien we een aantal voorzichtig positieve evoluties op vlak van arbeidsmarktparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen neemt toe, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad opgetekende licht positieve tendens, doet België het in internationaal oogpunt echter nog steeds ondermaats. De opgetekende groei is te beperkt om de rest van de EU bij te benen.