Class

icon-werkgelegenheid-arbeidsmarkt
De laatste jaren zagen we duidelijk een aantal positieve evoluties in de arbeidsparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen is toegenomen, en ook de...

Continue beleidsevaluatie eindeloopbaan - 2022

De laatste jaren zagen we duidelijk een aantal positieve evoluties in de arbeidsparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen is toegenomen, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad opgetekende licht positieve tendens, doet België het in internationaal oogpunt echter nog steeds ondermaats. De groei van de participatie was te beperkt om de rest van de EU bij te benen.

Continue beleidsevaluatie oudere werknemers - 2018

Doorheen de voorbije jaren zien we een aantal voorzichtig positieve evoluties op vlak van arbeidsmarktparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen neemt toe, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad opgetekende licht positieve tendens, doet België het in internationaal oogpunt echter nog steeds ondermaats. De opgetekende groei is te beperkt om de rest van de EU bij te benen.

Stand van zaken arbeidsmobiliteit in België

In deze nota wordt enerzijds een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste statistische indicatoren van arbeidsmobiliteit (tussen regio’s, tussen sectoren, en tussen verschillende banen; niet enkel vanuit het oogpunt van werknemers, maar ook van werkzoekenden en van wie nieuw intreedt op de arbeidsmarkt) tijdens de voorbije jaren, en worden anderzijds de mogelijke belemmeringen voor de verschillende soorten arbeidsmobiliteit besproken.