Class

icon-werkgelegenheid-arbeidsmarkt

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Visie, missie en strategie

In deze publicatie stelt de FOD Werkgelegenheid de visie, missie en strategische doelstellingen voor. Er zijn 9 doelstellingen die alle opdrachten van de FOD omvatten. Ze maken deel uit van het strategisch plan 2022-2024, ondertekend door de voorzitter van het Directiecomité en de federale regering, vertegenwoordigd door de minister van Werk. Deze publicatie bevat ook een korte beschrijving van de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid.

Vandaag vindt de jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie plaats. Je kan de conferentie online volgen. Het centrale thema is dit jaar de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen.