Class

icon-werkgelegenheid-arbeidsmarkt
Zoals voorzien in het regeerakkoord zal Pierre Yves Dermagne, Vice-Eersteminister, Minister van Economie en Werk een jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie organiseren. Het thema van dit jaar is "harmonieuze eindeloopbanen".