Class

icon-werkgelegenheid-arbeidsmarkt

Socio-economische monitoring 2022 : arbeidsmarkt en origine

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia publiceren een nieuw socio-economisch monitoringsverslag.

Deze vijfde editie van het rapport “Socio-economische Monitoring - Arbeidsmarkt en origine” ligt in de lijn van de vorige edities en heeft als doel een beeld te schetsen van de arbeidsmarkt naargelang de nationale origine en migratieachtergrond van personen. Dit beeld heeft betrekking op de periode van 2008 tot en met 2019.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Socio-economische monitoring 2019: arbeidsmarkt en origine

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia publiceren een nieuw socio-economisch monitoringsverslag, met betrekking op de periode van 2008 tot 2016. De socio-economische monitoring analyseert de recente evolutie van de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden in functie van de origine van personen. Deze publicatie is enkel beschikbaar als downloadversie.