Class

icon-paritaire-comites
Bonusplannen via toetredingsakte, cao’s en enkele andere officiële aktes, aanvragen en documenten kunnen online neergelegd worden bij de griffie via “Bonusplannen” en “Transfer van documenten”.
Een aantal officiële aktes, aanvragen en andere officiële documenten, die tot nu toe enkel op papier bij de Griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen konden worden neergelegd, kunnen voortaan online...