Class

icon-paritaire-comites

Rapport over de resultaten van het sectoraal overleg in 2021-2022

Om de twee jaar onderhandelen de paritaire comités in België over nieuwe sectorale akkoorden, die vervolgens worden geïmplementeerd via sectorale cao’s. Bepalingen over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers, die tot het ressort van het paritair comité behoren, worden erin opgenomen. Dit vierde verslag over het sectoraal sociaal overleg, zoals we dit als Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen opvolgen, bekijkt de onderhandelingsperiode 2021-22.

In het kader van de nieuwe verplichting, gecreëerd door de “Arbeidsdeal”, om als werkgevers, die twintig of meer werknemers tewerkstellen, een opleidingsplan te moeten opstellen kunnen we meedelen dat op...
Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen...
Bonusplannen via toetredingsakte, cao’s en enkele andere officiële aktes, aanvragen en documenten kunnen online neergelegd worden bij de griffie via “Bonusplannen” en “Transfer van documenten”.