Class

icon-arbeidsreglement
Platformeconomie, inzetbaarheidsbevorderende maatregelen, bij ontslag, verlenging van het vaccinatieverlof, zaterdag blijft een werkdag voor de toepassing van de bepalingen van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, individueel opleidingsrecht , jaarlijks...
De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de maatregelen die getroffen werden in het kader van de...