Class

icon-arbeidsreglement

Administratieve vervolging: verslag van de studiedag van 24 februari 2020

Het doel van deze studiedag was het vergelijken en onderzoeken van de voor- en nadelen van de verschillende systemen en procedures die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Economie hanteren bij de organisatie van de administratieve vervolging na de vaststelling van inbreuken.

Dit verslag is een synthese van de werkzaamheden van de dag, de tussenkomsten van de deskundigen en de daaropvolgende debatten.

Activiteitsverslag van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (2018)

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten heeft zijn activiteitsverslag 2018 gepubliceerd. Dit verslag is opgebouwd in drie delen. Na een voorstelling van de opdrachten, bevoegdheden, doelstellingen, middelen en samenwerkingsakkoorden van het Toezicht op de Sociale Wetten, volgt een overzicht van de specifieke activiteiten in 2018.