Scope Vito 2020

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

4

MIM-GA-012

+MIM-GA-040

EN 14662-2 en -5;

ISO 16200-1 en -2;

OSHA PV2091

Bepaling van de concentratie van de hierna opgesomde vluchtige organische stoffen in lucht : benzeen; tolueen; xylenen; ethylbenzeen; styreen; 1,3,5-trimethylbenzeen; 1,2,4-trimethylbenzeen; 1,2,3-trimethylbenzeen; paradiethylbenzeen; chloorbenzeen, dichloormethaan; trans-1,2-dichlooretheen; cis-1,2-dichlooretheen; 1,1-dichloorethaan; 1,2-dichloorethaan; 1,2-dichloorbenzeen; 1,4-dichloorbenzeen; trichloormethaan; 1,1,1-trichloorethaan; trichlooretheen; 1,1,2-trichloorethaan; tetrachloormethaan; tetrachlooretheen; n-pentaan; n-hexaan; cyclohexaan; n-heptaan; n-octaan; n-nonaan; n-decaan; alfa-pineen; cumeen; beta-pineen; careen; limoneen; vinylacetaat; butylacetaat; aceton; methyl-t-butylether; 1,3-butadieen; totaal koolwaterstoffen tot C16.

 

Actieve of passieve monsterneming op actief kool - oplosmiddeldesorptie - identificatie en kwantificatie via GC-MS.

4

MIM-GA-015

+MIM-GA-040

NIOSH 1400, 1401, 1450, 2555 en S49

Bepaling van de concentratie van de hierna opgesomde vluchtige organische stoffen in lucht : aceton; 2-butanon (MEK); 2-pentanon; 2-methyl-4-pentanon (MIBK); 2-hexanon; 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon; cyclohexanon; 2-methylcyclohexanon; 3-methylcyclohexanon; 4-methylcyclohexanon; 2,6-dimethyl-4-heptanon; ethylacetaat; t-butylacetaat, n-propylacetaat; isobutylacetaat; n-butylacetaat, n-amylacetaat; 2-ethoxyethylacetaat; ethanol; isopropanol; n-propanol; s-butanol, isobutanol; n-butanol; methylacrylaat; ethylacrylaat; methylmethacrylaat.

 

Actieve monsterneming op carboxen 1000 - oplosmiddeldesorptie - identificatie en kwantificatie via GC-MS.

4

MIM-GA-014

+MIM-GA-040

ISO 16017-1

Bepaling van de concentratie van de hierna opgesomde vluchtige organische stoffen in lucht : benzeen; tolueen; ethylbenzeen; m-, p-xyleen; o-xyleen; styreen; 1,2,3-trimethylbenzeen; 1,2,4-trimethylbenzeen; 1,3,5-trimethylbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen; 1,2-dichloorbenzeen; n-hexaan; n-undecaan; n-dodecaan; n-hexadecaan; alfa-pineen; beta-pineen; 3-careen; limoneen; 1-butanol; 2-ethyl-1-hexanol; fenol; butylglycol; butyldiglycol; pentanal; hexanal; heptanal; octanal; nonanal; furfural; methylisobutylketon; cyclohexanon; tetrachlooretheen; n-butylacetaat, 2-ethylhexylacrylaat; 1-methyl-2-pyrrolidon.

 

Actieve monsterneming op Tenax – thermische desorptie - identificatie en kwantificatie via GC-MS.