Scope SGS Belgium 2021

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

1

ECO-M-L-059

NIOSH 7600

Bemonstering van Cr(VI) – water oplosbare en water onoplosbare fractie – in omgevingslucht op basis van NIOSH 7600.

1

ECO-M-L-058

Actieve bemonstering op filter gevolgd door ICP/OES analyse na destructie

Bemonstering van Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Tl, V, en Zn in omgevingslucht.

1

ECO-M-L-024

MDHS 14/3

Bemonstering van inhaleerbaar (PM100), inadembaar (PM4), PM1 en PM2,5 stof in omgevingslucht op basis van de MDHS 14/3.

3

ECO-M-L-66

Infrarood-analyse

Bepaling van CO2 in omgevingslucht m.b.v. Infrarood-analyse.

3

ECO-M-L-64

NIOSH 6604

Bepaling van CO in omgevingslucht volgens NIOSH 6604.

3

ECO-M-L-63

NIOSH 6009

Bemonstering van Hg in omgevingslucht volgens NIOSH 6009.

3

ECO-M-L-62

NIOSH 7903

Bemonstering van HCl, H3PO4, HBr, HNO3 en H2SO4 in de omgevingslucht volgens NIOSH 7903.

3

ECO-M-L-60

NIOSH 6016

Bemonstering van NH3 in omgevingslucht op basis van NIOSH 6016.

4+5

ECO-M-L-061

Actieve bemonstering op een adsorptiebuisje gevolgd door GC/MS analyse na desorptie

Bemonstering van paraffinische koolwaterstoffen, olefinische koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen, alifatische halogeen koolwaterstoffen, esters, ketonen, ethers, alcoholen, aldehyden, propyleenoxide en PAK’s in omgevingslucht.