Scope RPS Analyse

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

1

AV.033

MDHS 14/4

Bepalen van het gehalte stof aan filters m.b.v. gravimetrie.

1

AV.026

NIOSH 7602

Bepalen van het gehalte kwarts aan filters m.b.v. FTIR.

1

AV.036

NIOSH 5040

Bepaling van de hoeveelheid elementair en organisch koolstof (EC en OC) aan kwartsvezelfilters m.b.v. thermo-optiek.

1

AV.013

NIOSH 7600

Bepalen van het gehalte aan ChroomVI aan PVC filters (25 mm) m.b.v. spectrofotometrie.

1

AV.032

ISO 30011 (analyse)

Eigen methode afgeleid van ISO15202-2 (voorbehandeling)

Bepalen van het gehalte aan zware metalen aan filters m.b.v. ICP-MS: cadmium, chroom, koper, kobalt, nikkel, lood, mangaan, ijzer en zink.

2

AV.005 / AV.009 en AV.052

NEN-ISO 14966

Het bepalen van de concentratie van asbestvezels en andere anorganische vezels m.b.v. scanning elektronenmicroscopie met röntgen microanalyse (SEM-RMA), inclusief monsterneming.

4

AV.035

NEN-ISO 16000-3

Het bepalen van het gehalte aan formaldehyde m.b.v. HPLC-DAD.

4

AV.034

Koolbuisjes m.b.v. GC-MS

Eigen methode afgeleid van NVN2793

Het bepalen van het gehalte vluchtige aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen: benzeen; tolueen; ethylbenzeen, ortho-, metha-, paraxyleen; trichlooretheen; dichloormethaan; cis-1,2- dichlooretheen; trans-1,2-dichloorethaan;

1,1-dichloorethaan, trichloormethaan; 1,2-dichloorethaan; 1,1,1-trichloorethaan; tetrachloormethaan; 1,2-dichloorpropaan; 1,1,2-trichloorethaan; tetrachlooretheen.

6

AV.001

Polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring volgens de norm NEN5896:2003

Identificatie van asbest in materialen.