Scope Labo AZ Groeninge

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

1

ATM.TOX.MT

NIOSH 7105

Bepaling van de concentratie aan metalen (Pb, Cr, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Zn, Al, Fe, V, Ti, As, Sb , Ba) in de inhaleerbare fractie in lucht (selectieve monsterneming van deeltjes op een filter, oplossen, bepalen met ICP-MS).

 

1

ATM.TOX.Cr VI

NIOSH 7600

Bepaling van de concentratie aan Cr VI in de inhaleerbare fractie in lucht (spectrofotometrie).

 

1

ATM.TOX.ST

MDHS 14

Bepaling van de concentratie aan inhaleerbare en inadembare (alveolaire) deeltjesfractie in lucht

(selectieve monsterneming van deeltjes op een filter, gravimetrie).

 

3

ATM.TOX.Am

Methode ontwikkeld in het laboratorium; eigen validatie

Bepaling van de concentratie van ammoniak in lucht (monsterneming in zoutzuur en enzymatische bepaling).

 

4

ATM.TOX.SO1

NIOSH 1501

Bepaling van de concentratie in lucht van benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, styreen, mesityleen; 1,2,3-TMB; 1,2,4-TMB (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse).

 

4

ATM.TOX.SO1

NIOSH 1003/1005 en 1022

Bepaling van de concentratie in lucht van dichloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, trichloorethyleen, chloroform, 1,2-dichloorethaan,tetrachloormethaan, 2-chloorpropaan, tetrachlooretheen (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse).

 

4

ATM.TOX.SO1

NIOSH 1500

Bepaling van de concentratie in lucht van n-hexaan, n-heptaan, n-octaan, n-pentaan (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse).

 

4

ATM.TOX.SO1

S49, NIOSH 1450

Bepaling van in lucht van ETaC, BUaC, isopropylacetaat (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse).

 

4

ATM.TOX.SO1

NIOSH 1609

Bepaling van de concentratie in lucht van tetrahydrofuraan,diëthylether (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse).

 

4

ATM.TOX.SO2

NIOSH 1403

Bepaling van de concentratie in lucht van glycolethers (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met 3% isopropanol in koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse).

 

4

ATM.TOX.SO3

NIOSH 2004

Bepaling van de concentratie N,N-dimethylformamide in lucht (actieve monsterneming op silica gel, desorptie met methanol, gaschromatografische analyse).

 

4

ATM.TOX.SO5

NIOSH 2000

Bepaling van de concentratie van methanol in lucht (actieve monsterneming op silica gel, desorptie met water, gaschromatografische analyse).

 

4

ATM.TOX.SO11

Compendium Lucht VITO

(Methode 11)

Bepaling van de concentratie in lucht van alcoholen (ethanol, isopropanol, n-butanol, isobutanol, sec-butanol, tert-butanol en n-propanol) na monsterneming op carboxen 1000, solventdesorptie en gaschromatografische analyse.

 

4

ATM.TOX.SO11

Compendium Lucht VITO

(Methode 7)

Bepaling van de concentratie in lucht van ketonen (aceton, methylethylketon, methylisobutylketon, cyclohexanon en isoforon) na monsterneming op carboxen 1000, oplosmiddeldesorptie en gaschromatografische analyse.

 

4

ATM.TOX.SO6

NIOSH 1005

OSHA 29

Bepaling van de concentratie van dichloormethaan, isofluraan, halothaan, sevofluraan, enfluraan,  en desfluraan in lucht (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse).

5

ATM.TOX.AL

NBN T96-202

Bepaling van de concentratie van formaldehyde, acetaldehyde, glutaaraldehyde in lucht (vorming van stabiele derivaat tijdens monsterneming, hoge prestatievloeistofchromatografie).

 

5

ATM.TOX.DI

NIOSH 2535/5521

MDHS 25

Bepaling van de concentratie van hexamethyleendiisocyanaat, tolueendiisocyanaat (2,4- en 2,6-isomeer) en difenylmethaan-4,4’-diisocyanaat, isophorondiisocyanaat* in lucht (vorming van stabiele derivaat tijdens monsterneming, hoge prestatievloeistofchromatografie en DAD).

 

5

ATM.TOX.EO2

 

3M application note 3550/3551

Bepaling van de concentratie van ethyleenoxide in lucht (monsterneming door diffusie op actieve kool, oplosmiddeldesorptie, gaschromatografische analyse)

 

5

ATM.TOX.ANI

NIOSH 2514

Bepaling van de concentratie van o-anisidine in lucht (actieve monsterneming op XAD-2, oplosmiddel desorptie, vloeistofchromatografie & DAD).