Scope Hainaut Analyses

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

1

CH/PR-AIR002

NIOSH 0500

NIOSH 0600

Stof nergens anders ingedeeld.

Bepalen van het gewichtspercentage aan de inhaleerbare en inadembare deeltjes in de omgevingslucht van werkplaatsen.De massa van de bemonsterde deeltjes wordt bepaald door het verschil in massa van het substraat na en voor de monsterneming. Deze procedure voor de monsterneming en analyse van inhaleerbare en inadembare deeltjes is de basis voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia.

1

CR/PR-AIR004

CH/PR-MX006

CR/PR-MX007

ISO 15202-1

ISO 15202-2

ISO 30011

Deze procedure beschrijft de techniek voor de monsterneming van deeltjes gesuspendeerd in de omgevingslucht op werkplaatsen voor de bepaling van metalen en metalloïden met inductief gekoppelde plasma massaspectrometrie. Deze procedure voor de monsterneming en analyse van metalen en metalloïden is de basis voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia.

4

CH/PR-AIR001

ISO 16200-1

Deze procedure beschrijft de techniek voor de actieve monsterneming en analyse van vluchtige organische componenten (VOC) in de lucht doormiddel van solvent desorptie gevolgd door een analyse met gaschromatografie gekoppeld met een massaspectrometer. Deze procedure voor de monsterneming en analyse van VOC’s is de basis voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia.

4

CH/PR-AIR003

ISO 16000-2

ISO 16000-3

Deze procedure beschrijft de techniek voor de actieve monsterneming en analyse van formaldehyde en andere componenten met carbonylgroep (aldehyden en ketonen) in lucht. De luchtbemonstering gebeurt aan de hand van absorberende tubes geïmpregneerd met 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) gevolgd door een solvent desorptie en een analyse met vloeistofchromatografie (HPLC) waarbij de detectie gebeurt met een UV absorptie detector. Deze procedure voor de monsterneming en analyse van formaldehyde en andere componenten met een carbonylgroep is de basis voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia.