Scope Flamant Analyse

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

6

Procedure 52

NEN 5896

Identificatie van asbestvezels middels stereo- en polarisatiemicroscopie en/of SEM/RMA.