Scope Eurofins Sanitas Testing Groep 6

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

6

Vw-PMC

NEN 5896

Identificatie en (semi-) kwantitatieve bepaling van asbestsoorten in materialen: stereo- en polarisatiemicroscopie.

Identificatie van asbest/ MMMF: scanning elektronenmicroscopie.