Scope Ecca groep 2

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

2

LE/LEM/7500/A

NBN T96-102

Een bepaalde hoeveelheid lucht wordt door een membraanfilter aangezogen. Vervolgens worden de vezels op de doorzichtig gemaakte filter met behulp van een fasecontrastmicroscoop geteld. Op basis van de norm NBN T96-102 wordt de concentratie van asbestvezels uitgedrukt in aantal vezels/cm3.