Schorsingen van de arbeidsovereenkomst - Oorzaken in hoofde van de werknemer

Ziekte en ongeval  

  • Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikelen 31, 52 t.e.m. 54, 56, 70 t.e.m. 75, 112; 
  • Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde
  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12bis van 26 februari 1979 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte, aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 
  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13bis van 26 februari 1979 gesloten in de nationale arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr 13 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte, aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Zwangerschap en bevallingsverlof  

Klein verlet (kort verzuim)   

Verlof om dwingende redenen   

Verloren arbeidsuren (gewaarborgd dagloon)   

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet 

Thematische verloven 

Geboorteverlof 

Adoptieverlof  

Pleegzorgverlof  

Pleegouderverlof

Politiek mandaat   

Zittingen in arbeidshoven en –rechtbanken  

Sociale promotie en betaald educatief verlof  

Voorlopige hechtenis