Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie

Deze brochure behandelt de werkhervatting van werknemers na ziekte of een privé-ongeval:

  •  de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren die een rol spelen bij werkhervatting;
  •  waarom en hoe een re-integratiebeleid kan opgezet worden in de onderneming;
  •  de verschillende werkhervattingstrajecten in diverse individuele situaties;
  •  subsidies of ondersteuning waar werknemers of bedrijven beroep op kunnen doen in geval van aangepast werk;
  •  de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst bij gedeeltelijke werkhervatting en bij medische overmacht.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.