Vroegtijdige opsporing van burn-out: tool voor de arbeidsarts

De hoofddoelstelling van dit instrument is individuele zorgverleners te helpen om voortekenen van burn-out te detecteren. Het klinisch aanvoelen van de zorgverleners stelt hen in staat om aan de hand van de tool een toestand van burn-out en de ernst ervan aan te tonen. Het instrument heeft ook als doel om zorgverleners de eerste pistes aan te reiken voor de behandeling van de werknemer.
Het screeningsinstrument wordt door de zorgverlener ingevuld tijdens een gesprek met de werknemer. De zorgverlener vinkt in een tabel de symptomen aan die de werknemer vertoont volgens frequentie van voorkomen. Bij elk symptoom staat een korte beschrijving.

In 2020 werd de tool aangepast in 2 versies, één voor de arbeidsarts en één voor de huisarts.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.