Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Een groot deel van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector wordt vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Die cao’s komen op drie niveaus tot stand: op het niveau van de Nationale Arbeidsraad, op sectoraal niveau (in de 170 paritaire comités of subcomités) en op ondernemingsvlak. De klemtoon van het overleg over loon- en arbeidsvoorwaarden bevindt zich sinds vele jaren op sectoraal niveau. Op die manier kunnen werkgevers en werknemers gelijkaardige minimum arbeidsvoorwaarden afspreken die in alle ondernemingen van de sector moeten nageleefd worden.

Ondanks de stijging van het aantal ondernemings-cao’s merken we geen daling van het volume sectorale cao’s. Voor het eerst in meer dan 10 jaar werden er, in het eerste jaar van de onderhandelingsperiode, 1693 sectorale cao’s afgesloten. Dit is het hoogste cijfer ooitDit tweede verslag over het sectoraal sociaal overleg, kijkend naar de interprofessionele onderhandelingsperiode 2017-2018 (tot maart 2018), leert dus dat:

  • er nooit tevoren meer sectorale cao’s werden gesloten in de onderzochte periode dan in de huidige tweejaarlijkse onderhandelingsperiode;
  • qua thema’s, het sectoraal sociaal overleg vooral handelt over de traditionele onderwerpen van dit overleg (loon- en arbeidsvoorwaarden) en dat nieuwe thema’s niet zo gauw het voorwerp vormen van inhoudelijk nieuwe cao’s;
  • het vooral de Regering is die nieuwe thema’s en onderwerpen lanceert via allerlei wetten en reglementen en dat de sociale partners, binnen het wettelijk kader van deze nieuwe thema’s, aldus gevraagd worden een rol te spelen in door de regering bepaalde maatregelen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.