Verslag over het sectoraal overleg 2015-2016

Een groot deel van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector wordt vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Die cao’s komen op drie niveaus tot stand: op het niveau van de Nationale Arbeidsraad, op sectoraal niveau (in de 170 paritaire comités of subcomités) en op ondernemingsvlak. De klemtoon van het overleg over loon- en arbeidsvoorwaarden bevindt zich sinds vele jaren op sectoraal niveau. Op die manier kunnen werkgevers en werknemers gelijkaardige minimum arbeidsvoorwaarden afspreken die in alle ondernemingen van de sector moeten nageleefd worden.

Ondanks de stijging van het aantal ondernemings-cao’s merken we geen daling van het volume sectorale cao’s: in 2015 werden meer dan 1.400 sectorale cao’s gesloten, een ongezien hoog aantal. Om een helikoptervisie te krijgen van wat in een voorbije periode kenmerkend was voor het sectoraal overleg, is de FOD Werkgelegenheid gestart met de publicatie van een verslag met de hoofdtrekken van dit overleg.

Het verslag 2015-2016 behandelt het sectoroverleg dat in de periode tussen 1 januari 2015 en 31 maart 2016 tot resultaten heeft geleid. Het schetst de evolutie van het sectoraal landschap en gaat dan dieper in op de lonen en koopkracht, de functieclassificaties, de vorming, de innovatie, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het tijdskrediet en de aanvullende pensioenen. Het verslag wordt afgesloten met een reeks cijfergegevens en grafieken.
Voortaan zal er telkens na het eerste overlegjaar van de tweejaarlijkse cyclus een dergelijk verslag gepubliceerd worden.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.