Veiligheid van landbouwtractoren: risico’s en preventiemaatregelen

De tractor is het meest gebruikte hulpmiddel in de landbouw. Omwille van zijn specifieke kenmerken kan hij een gevaar betekenen voor de weinig of niet gewaarschuwde gebruiker.

Deze brochure heeft als doel de landbouwers te informeren over enkele specifieke risico’s verbonden aan het gebruik van dit voertuig. Ze geeft een beeld van de verschillende soorten tractoren en hun functionaliteiten. Ook de diverse risico’s verbonden aan tractoren komen aan bod, en er worden aanbevelingen verstrekt op gebied van preventie. Meerdere illustraties begeleiden de tekst.

Deze publicatie kadert in het project Preventagri, een federaal programma dat in 2001 gelanceerd werd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.