Veiligheid in de paardensector

De diversiteit aan beroepen in en rond de paardensector is enorm: er werden maar liefst 173 beroepen geïnventariseerd. Die inventaris omvat zowel beroepen waarbij men rechtstreeks in contact komt met paarden (verzorgers, ruiters, veeartsen…) als aanverwante beroepen (verzekeraars, dierenfotografen, ontwerpers van installaties voor de paardensport,…).

De diverse activiteiten in de paardensector gaan gepaard met een aantal risico’s die gemeenschappelijk zijn voor bijna alle beroepen : risico’s bij het schoonmaken van de boxen, het voederen of het op de weide zetten van de paarden, het verzorgen van de paarden,… Daarom werd er beslist om een brochure te ontwikkelen die gericht is op de veiligheid in deze sectoren.

De brochure beschrijft het professionele paardrijmilieu, de gangbare manier om deze dieren te behandelen en de verschillende soorten beschermingsmiddelen. De brochure geeft raadgevingen over verkeersveiligheid en informeert over ziektes die vaak voorkomen in deze sectoren. Ze formuleert tot slot ook aanbevelingen over het materiaal dat gebruikt moet worden en over de infrastructuur.

Deze brochure kadert in het project Preventagri, een federaal programma dat in 2001 gelanceerd werd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.