Van meningsverschil tot hyperconflict. Gids voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag op het werk

De problematiek van ernstige interpersoonlijke spanningen op het werk houdt de arbeidswereld en de academische wereld al jarenlang bezig. Ook de media en de beleidsmakers uiten regelmatig hun ongerustheid over extreme conflicten, pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld op het werk.

Het Europees Sociaal Fonds en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben een uitgebreid actieonderzoeksprogramma ontwikkeld rond psychoscociale belasting op het werk. Deze gids werd gerealiseerd door de Dienst Sociale Groeps- en Organisatiepsychologie van de Universiteit van Luik en het Instituut voor Stress en Werk , een spin off bedrijf van de KU Leuven. 

De gids is het resultaat van intensief actieonderzoek waarbij een hele reeks methodologische stappen werden uitgevoerd. Hij verduidelijkt een aantal concepten en fenomenen en gaat in op de fasen in de evolutie van een conflict. Vervolgens worden de preventie en een aantal interventiemethodes behandeld. Bij wijze van conclusie worden een aantal goede praktijken op een rijtje gezet. De brochure wordt afgesloten met een bibliografie en een aantal nuttige bijlagen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.