Thermische omgevingsfactoren

Alle arbeidsplaatsen hebben te maken met een thermische omgevingsfactor die klima¬tologisch of technologisch van aard en warm of koud kan zijn. Het is belangrijk de omstandigheden te herkennen waarin een gezondheidsrisico bestaat om vervolgens doeltreffende preventiemaatregelen te nemen.

Het koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren heeft tot doel elke onderneming ertoe aan te zetten deze risico’s te evalueren om ze te kunnen vermijden of ten minste de bloostelling van de werknemers aan deze risico’s te beperken.

Deze brochure geeft nadere toelichting bij het koninklijk besluit van 4 juni 2012. Ze richt zich tot de preventieadviseurs, tot de bedrijfsleiders die verant¬woordelijk zijn voor uitvoering van de preventie en tot de werknemers op wie deze preventie van toepassing is. 

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.