Stress op het werk: risicofactoren, evaluatie en preventie

Stress op de werkvloer wordt blijvend ervaren als een ernstig probleem, zowel voor de werknemer als voor de onderneming, waarvan de gevolgen niet mogen worden onderschat. De uitvoering van een risicoanalyse is een eerste stap, maar uit een evaluatie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg blijkt dat bedrijven en sectoren moeilijk de weg vinden naar het implementeren van een stressactieplan.

In deze brochure wordt één methode binnen de participatieve benadering van de risicoanalyse toegelicht, die trouwens niet als een standaardrecept gezien mag worden.

De brochure definieert de begrippen stress en stress op het werk en geeft een overzicht van de verklarende modellen voor het ontstaan van werkstress en van de evaluatiemethoden. Daarnaast komen ook de organisatieverandering en de levenskwaliteit van de werknemers aan bod.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.