Socio-economische monitoring 2013

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding publiceren een socio-economische monitoring.

Deze Monitoring beoogt de positie van de personen op de arbeidsmarkt te belichten in functie van hun afkomst of historische migratie.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.