Risktrainer voor kappers

Het werken in een kapsalon houdt specifieke risico’s in voor de gezondheid, zoals huid- en ademhalingsproblemen of klachten in de rug. Preventie is dus van essentieel belang voor alle actoren uit de kappersbranche: de werkgever, de werknemer, de leraren en de toekomstige kappers. 

Het handboek Risktrainer is een informatietool bedoeld om de kappers beter inzicht te geven in de risico’s voor hun veiligheid en gezondheid waarmee ze in het kapsalon dagelijks geconfronteerd worden. Een bewustwording van deze risico’s is van essentieel belang, ook al kunnen de gevolgen ervan slechts op lange termijn optreden. De goed geïnformeerde kapper zal de risico’s kunnen detecteren en de nodige maatregelen treffen om de gevolgen ervan te vermijden. 

Naar aanleiding van de CAO 2012/31400/71 over de preventie van gezondheidsrisico's in de kapperssector werd de Risktrainer brochure in een nieuw kleedje gestoken. In dit handboek worden vier hoofdthema’s behandeld: veiligheid, gezondheid, ergonomie en psychosociaal welzijn. Nieuw in deze tweede editie is de toelichting bij de CAO. 

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid is de promotor van het project Risktrainer. De brochure werd opgesteld door de Unie van Belgische Kappers (UBK) en is gratis te verkrijgen bij de UBK (tel 09 223 71 24, website www.coiffure.org).

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.