Reeks Studies en onderzoeken - Hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen in het ouder worden op het werk

Meerdere uitdagingen zijn in het spel op het domein van leeftijd en werk : stress, depressie, vorming voor oudere werknemers, redenen van vervroegd vertrek… Deze brochure heeft tot doel een aantal elementen van bezinning voor te stellen om beter de problemen van het ouder worden op het werk te begrijpen.

Ze werd opgemaakt in het kader van het CAPA- project "Evolutie van de fysieke en fysiologische capaciteiten in functie van leeftijd in de beroepsbevolking", met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het gaat om de tweede brochure van dat project; de eerste, met als titel “Antwoord op de stereotypen betreffende de oudere werknemer”, werd gepubliceerd in 2006.

De wetenschappelijke benadering werd gewaarborgd door een partenariaat tussen de Universiteit Gent, de Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur en de Université Catholique de Louvain. Twee externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben de enquête op het terrein uitgevoerd.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.