Psychosociale risico’s op het werk (PSR)

De nieuwe reglementering over de “preventie van psychosociale risico’s” is op 1 september 2014 in werking getreden.

Deze folder geeft antwoorden op de volgende vragen: wat zijn psychosociale risico’s, wie zijn de contactpersonen (intern of extern aan de onderneming), en hoe kan ik hen contacteren?