Psychosociale risico’s in een specifieke arbeidssituatie: hoe een verslag maken van een risicoanalyse en maatregelen voorstellen?

De doelstelling van dit document is het geven van aanbevelingen over de rapportering aan de werkgever:

  1. van het proces van de risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld;
  2. van de resultaten van deze risicoanalyse;
  3. van de voorgestelde maatregelen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.