Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de land- en tuinbouwsector

Dit handboek voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen in de land-en tuinbouwsector werd ontwikkeld in het kader van het project MUSCULOSKELETALE AANDOENINGEN (MSA).

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is promotor van dit project. Het project wordt gesteund door het Europees Sociaal Fonds.

Dit handboek belicht musculoskeletale aandoeningen in de land-en tuinbouwsector door volgende aspecten te behandelen: de omvang van de problematiek in de sector, de risicofactoren en de maatregelen voor preventie (ergonomische oplossingen, het aannemen van de goede houdingen/bewegingen en het onderhouden van de lichamelijke conditie).

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.