Overleggids Deparis: Onderwijs - Reeks SOBANE-Strategie

Deze map is de aanpassing van de gids voor de participatieve opsporing van risico’s (Déparis) voor de sector van het onderwijs. De participatieve opsporing stemt overeen met het eerste niveau van de SOBANE-strategie voor risicopreventie.

De map is bedoeld als hulpmiddel om Déparis-vergaderingen te organiseren. Bepaalde documenten eruit kunnen gekopieerd of afgeprint worden voor de deelnemers. De map bevat de volgende documenten, die elkaar aanvullen:

 • een korte voorstelling van de Sobane-strategie toegepast in het onderwijs, om de preventieadviseur in staat te stellen deze strategie voor te stellen aan de deelnemers ; dit document licht ook toe waarom meerdere versies van de overleggids Déparis werden ontwikkeld voor de onderwijssector
 • vier uitnodigingsdocumenten voor de deelnemers aan de Déparis-vergadering; deze moeten gebruikt worden in functie van de context waarin de deelnemers zich bevinden, samen met de overeenstemmende Déparis-overleggids
 • vier overleggidsen Déparis toegepast in het onderwijs :
  • de overleggids Déparis – Algemeen overleg onderwijsinstelling heeft vooral betrekking op het beheer op het niveau van de instelling en brengt de directie, het technisch en administratief personeel en enkele leden van het educatief personeel samen (in de schoot van het CPBW). Hij bevat 21 tabellen die 21 facetten van de arbeidssituatie toelichten;
  • de overleggids Déparis – Directie en educatief personeel is toegespitst op de onderwijsopdrachten van de instelling. Hij bestaat in twee versies:
   • een voor het kleuter- en lager onderwijs, die 18 tabellen bevat die 18 arbeidssituaties toelichten
   • een voor het middelbaar onderwijs, die 22 tabellen omvat die 22 arbeidssituaties toelichten
  • de overleggids Déparis – Educatief personeel en leerlingen middelbaar onderwijs bevordert het overleg tussen de leerlingen en hun leraars. Hij bevat 14 tabellen die 14 facetten van de arbeidssituatie toelichten
 • vier checklists aanvullend bij de Déparis-gids, bestemd voor de stagiairs in de houtsector, de bouwsector, de gezondheidszorg, plus een algemene checklist voor de andere sectoren
 • een voorstellingspagina van de preventie van risico’s in het onderwijs

U kunt 1 exemplaar van deze publicatie bestellen door te klikken op “Aan winkelwagen toevoegen”. Voor de bestelling van een grote hoeveelheid dient u een e-mail te sturen naar publicaties@werk.belgie.be.

Opgelet! De map kan enkel als geheel besteld worden. Indien u van bepaalde documenten in de map bijkomende exemplaren nodig hebt, kan u die kopiëren of de PDF’s hieronder afdrukken.